Jeugdzorg

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de Nederlandse jeugdzorg aan een onderzoek onderwerpen.
Aanleiding is onder meer het lot van het meisje Savanna, dat werd omgebracht door haar ouders ondanks dat het gezin onder toezicht stond. De betrokken gezinsvoogd wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie, zo werd deze maand duidelijk. “Je wilt toch weten hoe het kan dat kinderen worden vermoord”, zei Voorzitter Pieter van Vollenhoven.

Mijn hart en verstand lopen niet over dezelfde rails bij een dergelijk bericht. Mijn hart zegt dat dit inderdaad nodig is. Mijn verstand zegt dat het onzin is. Je kunt als gezinsvoogd onmogelijk 7/24 het betrokken gezin in de gaten houden. De werklast is zwaar en de papiermassa op je bureau niet meer te overzien. Regels en regeltjes moeten worden nageleefd en per gezin heb je misschien 15 of 20 minuten per week tijd. In negen van de tien gevallen gaat het goed en bij het tiende geval gaat het mis. Vervolgens sta je dan ineens voor de rechter. De gevolgen voor de rest van je leven zijn niet te overzien. Nog afgezien van het feit dat je met jezelf in de knoop komt. Zou mijn baan niet zijn.
Kindermishandeling is van alle tijden en mijn verstand zegt dat het onmogelijk te voorkomen is want iedere ontspoorde lampekap kan een kind maken. Tenzij je het bij de bron gaat aanpakken en een “ouderkeuring” gaat invoeren. Alleen mensen die door die keuring heenkomen mogen zich voorplanten. Iedereen snapt dat dit niet uitvoerbaar is en bovendien kan het zelfs dan nog misgaan.
Waarom dan toch dit onderzoek en waarom dan toch die gezinsvoogd vervolgen?
Omdat wij als maatschappij onszelf willen vrijpleiten. Wij willen onze handen in onschuld kunnen wassen. Wij willen een schuldige aan kunnen wijzen om daarna met een gerust hart te gaan slapen.
Dieren worden aan de lopende band gecastreerd maar de moeder van dit meisje gaat voor korte tijd de gevangenis in om daarna in vrijheid nog een paar kindjes te kunnen krijgen. Je mag mensen niet tegen hun wil de mogelijkheid tot het krijgen van kinderen ontnemen. Opvangplaatsen voor kinderen in nood zijn er weinig en de wachtlijsten zijn enorm. Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Vervolgens zet je er een gezinsvoogd op en die geef je een meter boek met regels en regeltjes en stapels en stapels formulieren en heel erg weinig tijd.
En als het dan fout loopt sleep je ze voor de rechter.

Laten we hopen dat Pieter van Vollenhove zijn werk ook nu weer goed doet.

21 gedachten over “Jeugdzorg

 1. Marijke

  Ik hoop van harte met je mee….
  Met zelf een aantal gezinnen in mijn case-load vrees ik soms het ergste. Ook ik zie gezinsvoogden, ben ik zelf (gelukkkig?) niet, worstelen met alle regeltjes en vraagstukken. Kinderen worden, kunnen, niet snel uithuisgeplaatst worden vanwege juridische zaken. Zelfs al is hun welzijn in het geding. Daar heb ik moeite mee, want als ouders hoge schulden hebben.. afgesloten van licht en water… dan nog blijkt het lastig te zijn de kinderen uit huis te halen…

  Van Vollenhove, tja…

 2. Renesmurf

  als er iemand is overleden en later blijkt dat daar inderdaad al problemen waren en er is niet ingegrepen, dat is er wat fout.
  Komt het als donderslag bij heldere hemel, dan is er niks aan te doen.

 3. Cornette

  @Renesmurf. En wie had er dan moeten ingrijpen? De gezinsvoogd die soms wel 20 minuten per week de tijd krijgt voor zo’n situatie? De buren die toch ook vaak veel zien en horen? De huisarts? De school? De bedrijfsleider van de supermarkt?
  Ingrijpen is een leuk woord maar is in de praktijk maar zelden mogelijk. Weleens een wachtlijst gezien voor kinderen die naar een tehuis of pleeggezin zouden moeten?
  Er is maar 1 schuldige hier. En die heet Bezuiniging.

 4. Tien

  Zeker waar: de grote schuldige is de bezuiniging. Maar laten weondertussen toch in ’s hemelsnaam onze ogen en oren goed openhouden. En aan de bel trekken. En blijven trekken. Anoniem of niet. Er kijken nog altijd veel mensen bewust een andere kant op.

 5. GdeB

  Ik hoop met jou, Cornette, dat Pieter’s onderzoek zal bijdragen tot een veiligere jeugdzorg. Zodat er niet wezenloos beschuldigingen worden geuit vanuit Den Haag of hogere instanties.
  Voor OM’s en Ministeries is het heel makkelijk naar beneden te trappen.
  Het is, in Savannah’s geval, niet de jeugdvoogd die schuldig is, maar eigenlijk wij als maatschappij. Die gekozen heeft voor een kabinets beleid van afbraak en uitkotsen.
  Altijd blijven opletten, sociale controle over wat erom je heen gebeurd.
  (tjezus, klinkt dat even idealistisch, mag ik dat woord nog wel gebruiken?)

 6. ton

  Ik las laatst dat elke gezinsvoogd 20 tot 25 kinderen aan zich toevertrouwd kreeg. Per kind dus minder dan één dag per week. Vergader-, reis-, ziekte en vakantietijd eraf dus nog véél minder. Ik vind het terecht dat er als er iets mis gaat een intern onderzoek wordt ingesteld, mogelijk ook met vervolging als blijkt dat de gezinsvoogd ernstig tekort heeft geschoten. Maar de publiciteit zoeken in dit stadium lijkt mij funest voor het aantrekken van extra, oh zo nodige, gezinsvoogden.

 7. nanos

  Voordat een gezin aan een gezinsvoogd toe is, is er al een heel traject afgelegd. Bij Jeugdzorg is er vaak eerst een fase waarin ‘vrijwillig’ hulp wordt gevraagd. Dat is dan regelmatig in zoverre vrijwillig dat wie dat niet doet het verplicht krijgt. Opgelegd vrijwillig dus.
  Eigenlijk is dat vaak al een hopeloze fase. De hulpvrager verwacht wonderen van de hulpverlener, die zal ‘het wel even gaan doen’ of wil het probleem zelf niet zien, omdat het op de eigen tekorten wijst. Maar in feite is de hulpverlener adviseur en moeten de ouders het zelf doen, terwijl ze eigenlijk niet willen of voortdurend tegen hun eigen onmacht aanlopen.
  Ik zou nooit van mijn leven bij Jeugdzorg willen werken. Het is vechten tegen de bierkaai.

 8. klaproos

  tsssssssssssssssss het voor de rechter slepen…. cornette
  is volgens mij alleen maar om hun eigen geweten te sussen….

  ik ben voor ouderkeuring, met wel heel strenge eisen :-))
  wie wel en wie niet…. want inderdaad elke ontspoorde lampekap krijgt kids…….

  “het zou verboden moeten worden ”

  liefs klaproos

 9. Jan

  Ik vrees dat het van alle tijden is en blijft.
  De enige gevangenis is in de hoofden van de mensen die plegen, en het is juist zaak ze daar uit te halen in plaats van een nieuwe te verzinnen.
  In dat eerste falen we erbarmelijk. In het tweede zijn we veel te goed. Maar ja, dat is dan ook het simpelst.

 10. rob

  Je mag verwachten dat van Vollenhoven c.s. weer de nodige beperkingen in het functioneren van de Jeugdzorg (was dat trouwens vroeger niet de Kinderbescherming?) bloot zullen leggen en zonder twijfel met een zinnig advies komen om structuren en procedures te verbeteren. Wat niet zal veranderen, dat is dat die Jeugdzorg een triest alibi is geworden voor een samenleving die steeds verder uiteenvalt en waarin waardevolle componenten als burenhulp, sociale controle en het verenigingsleven een steeds kleinere rol gaan spelen. Ierdereen heeft het zo druk, druk, druk, vooral met zichzelf, dat de weerlozen, bejaarden, kinderen, in dat krachtenspel steeds meer worden fijn – en stukgewreven. Dat is de crux van het verhaal. Daaraan moet echt iets gaan gebeuren.

 11. hanneke

  ik deel je hoop, Cornette, maar hou mijn hart vast.
  Maar er gebeurt helaas ook zoveel verkeerds in gezinnen die niet bekend zijn en waar niemand een oogje in het zeil houdt…..

  Prettige feestdagen, wens ik je dan toch maar.

 12. nanos

  Het is niet zozeer dat iedereen kinderen mag krijgen, dat is moeilijk in te perken. Het is vooral dat ‘wie het kindje krijgt, mag het houden’, dat een probleem is. Hemel en aarde wordt er bewogen om uit huis geplaatste kinderen weer terug te brengen bij hun natuurlijke ouders. Er zijn ouders bij wie dat volkomen terecht is, het was een tijdelijk probleem, maar vaak is dat niet het geval. Laat die kinderen definitief bij de pleegouders en geef die pleegouders meer rechten.

 13. Indigo

  De afgelopen jaren heb ik vanwege mijn autistische zoon en hoogbegaafde dochter meer dan eens met jeugdzorg te maken gehad.
  Mijn ervaringen zijn zeer uiteenlopend.
  De meeste medewerkers zijn van goede wil en tonen een meer dan gemiddelde inzet, maar het systeem faalt.
  Er is te veel bureaucratie, te veel regeltjes, slecht geschoold personeel.
  Derhalve ben ik voor een grondig onderzoek van de Jeugdzorg als instituut. We hebben het immers over de meest kwetsbare mensjes uit onze samenleving.
  Ik hoop echter niet dat een individuele gezinsvoogd de zwarte piet krijgt toebedeeld. Hoe afschuwelijk de gevolgen ook zijn; zo iemand is ook aan handen en voeten gebonden en met name dat laatste moet aan de kaak worden gesteld!

 14. fialas

  Het heilig recht van de bioloische ouders zal toch op den duur moeten wijken voor het belng van het kind… en ouderkeuring, ziu het zo vreemd zijn? Ik heb wel eens gehoord dat idioten of moet ik zwakbegaafden zeggen de prikpil kunnen krijgen,. Tenzij ze dat pertinent weigeren. Er zijn in de 20e eeuw toepassingen van sterilisatie geweest, in VS en Zweden, op basis van wat toen de eugenetica heette, vaak uit racistische beweegredenen.
  Jet Derde Rkjk deed daar een flinke schep bovenop.
  En daardoor zal er van ouderkeuring binnen afzienbare tijd geen sprake kunnen zijn. Ook al zou de motivering nog zo nobel zijn.

 15. Radar

  Ik ga er toch maar vanuit, dat het doel van het onderzoek zal zijn te kijken naar mogelijkheden om de Jeugdzorg te verbeteren. En met “verbeteren” doel ik niet op sec de gezinsvoogden van incapabiliteit beschuldigen, maar veel meer het openen van wegen en mogelijkheden om alle betrokken partijen hun “werk” beter te kunnen laten doen.
  Waarbij ik o.a. doel op:
  sneller en vooral eerder kunnen reageren op kritieke of naar kritiek tenderende situaties;
  veel meer de nadruk leggen op de tekortkomingen bij de ouders en daar beter passende maatregelen voor ontwikkelen;
  terugdringen van de schier onpasselijk makende papierwinkel, waar Jeugdzorg onder gebukt gaat.
  Ik ben overigens met je eens, dat het oplossen van het probleem “kindermishandeling” nooit zal lukken. Het is een uitwas van alle tijden en het zal helaas altijd blijven bestaan. Het uitleven van de eigen onmacht, de eigen sociale discompetentie door volwassenen op kinderen is een maatschappelijk gezwel [in een onder druk staande maatschappij alleen maar groeiend!], wat nooit zal kunnen worden weggesneden.
  Het is aan diezelfde maatschappij echter om alles te doen om deze uitwas zoveel mogelijk te beperken. En daar zal het onderzoek aan moeten bijdragen.

 16. Willem die Madocke maeckte

  Kindermishandeling heeft altijd al bestaan, ik denk dat de enige manier is dat mensen zoals wij allemaal onze verantwoordelijkheden gaan nemen en zorgen dat er voldoende handkracht aanwezig is om zo snel mogelijk in te grijpen.
  Daarnaast moeten er meer mogelijkheden, juridisch gezien, gegeven worden aan functionarissen die in de branche werkzaam zijn, als dat kan in de strijd tegen terrorisme, dan kan dat ook in deze strijd.

  Als we maar écht willen

  En daar schort het nou gewoon aan, iedereen roept, maar werkelijk de koe bij de horens vatten ho maar, zo gaat het met alles in Nederland, behalve dan de terrorismebestrijding en het uitzetten van “illegalen”.

  Kwestie van prioriteiten stellen dus en blijkbaar liggen die elders dan bij de kinderen, kwestie van willen dus.
  In dit geval, niet écht willen, alleen maar weeklagen hoe erg het allemaal wel niet is.

 17. zeppo

  en wat zo’n voogd al in de krant schreef: eerder preventief uit huis plaatsen vraagt om meer pleeggezinnen
  hebben al die ‘stenengooiers’ zich daar al voor op gegeven

  blijft natuurlijk de mogelijkheid dat de voogd in kwestie echt laakbaar is geweest…

 18. Daisy

  Interessante blog!

  Kijk ook eens op mijn blog over fouten van jeugdzorg die ik zelf bij mijn pleegbroertje zie!

  meanderjuf.blogeiland.nl

Reacties zijn gesloten.