Het Falend Onderwijs?

Blog van gastschrijver PdeB

Nou, daar hebben we dan met z’n allen dus zo’n 40 jaar over gedaan: simpelweg erkennen dat al die moderniseringen in ons onderwijs van nul en generlei waarde zijn geweest, en integendeel de boel alleen maar telkens verder achteruit hebben doen kachelen!
Van de week was er (heel kort maar in het nieuws, gek genoeg, gezien het grote belang) het bericht dat een palementaire commissie onderzoek had gedaan naar de effecten van jarenlange aanpassingen op de kwaliteit van het onderwijs en daarvan in het rapport ‘Tijd voor Onderwijs’ verslag had gedaan.
Wel, het resultaat loog er niet om, een ‘hard oordeel’ heet zoiets. Men had in de jaren negentig procesmanagers de vernieuwingen laten doen. Maar dat hadden wij met z’n allen die commissie wel kunnen vertellen. Sterker nog: dat hebben we jarenlang al geroepen en opgemerkt, vooral ook leraren, ouders en leerlingen, alleen luisterde er blijkbaar niemand. Natuurlijk zagen we toch allemaal jaar op jaar hoe de kwaliteit terugholde?
En volgens mij loopt dat al van veel eerder: uit de 70- en 80-er jaren, dus eigenlijk alles na de Mammoetwetten.

Neem nou bijv. de Nederlandse taal. Er zijn intussen rapporten uitgekomen over het niveau van schrijven als geheel, met daarbinnen weer specifiek: de grammatica, de spelling. Er werden complete herscholingprogramma’s op de universiteit ingesteld om verse studenten wat bij te spijkeren, en daarna bleek dat nog altijd zo’n 60% faalde voor de volgende toets.

En dan de pure handwerkbanen, zeg maar gewoon: de ambachten. Al vanaf de 70-er jaren liep de kwaliteit daarvan merkbaar terug. Al jaren roepen bedrijven dat er zo’n schrijnend gebrek aan vakmensen is (de bouw, de houtverwerking, de staal, noem maar op) en geen wonder. Jarenlang werd een op zich prima streven: “iedereen gelijke kansen in het onderwijs” volkomen verkeerd toegepast: doorstuderen en vooral theoretische vakken waren belangrijk, en werd dan ook voor zoveel mogelijk mensen verplicht gesteld. Dat werd dus ook iedereen opgelegd die liever en veel beter met de handen werkte. Diep ongelukkig zijn de meesten zich daardoor gaan voelen, maar ja, als die groep niet meedeed bleven ze ook ver achter in het salaris, en zo hebben duizenden zich manmoedig en wanhopig door allerlei avondstudies en LOI-lessen heen geworsteld, hopend op betere tijden.
Naar nu blijkt feitelijk onnodig, en dus: voor niets. Triest.

Verbijsterend is het ook dat het zo ongelofelijk lang heeft moeten duren voordat de politiek dit fenomeen oppikte. Nu blijkt dan ook dat er niet zozeer telkens naar de BESTE onderwijs-oplossing werd gezocht, maar naar de politiek MEEST AANVAARDBARE. Er is dan ook niet zozeer sprake geweest van een Falend Onderwijs, maar van Falende Politiek.

De oplossing moet nu ook nog maar blijken. Gezien het voorgaande zit er denk ik maar één ding op: naast de voorstellen tot wegwerking van achterstanden in het onderwijs zullen we ook verder moeten kijken dan de neus lang is, en zullen we het verschil in beloning tussen werken-met-je-verstand en werken-met-je-handen moeten opheffen. Alleen dan zal de interesse voor ambachten weer hersteld kunnen worden: door erkenning dat handwerk tenminste gelijkwaardig is aan hoofdwerk!

Maar wat denken jullie zelf: zou men in ‘Den Haag’ al echt zover zijn, dat het roer in deze wordt omgegooid? Als je de starheid ziet van een Bijsterveld tegenover de 1080-uren norm, en je neemt de samenstellende partijen van het kabinet plus de kwaliteiten in de 2e Kamer in ogenschouw, dan is het wel duidelijk wat de grote vrees is.

This entry was posted in Gastschrijvers and tagged . Bookmark the permalink.

10 Responses to Het Falend Onderwijs?

 1. Harry says:

  Ik ben bang, dat ook hiervoor weer een aparte commissie in het leven wordt geroepen, die eerst weer alles opnieuw gaat onderzoeken. Daarna de nodige aanbevelingen en tegen de tijd dat de kamer hierover moet beslissen is dit kabinet ook weer aan zijn eind gekomen.

 2. Harry says:

  Vergeet ik nog te zeggen dat de school op het plaatje wel op een school in Deventer lijkt: de vroegere Kweekschool, later PABO.

 3. Cornette says:

  Ik zie geen oplossing aankomen. Terug naar “vroeger”? Gewoon examen doen in 12 of meer vakken. Of, zoals wij, zes dagen in de week naar school. Ja! Zaterdagochtend mochten we ook nog een paar uurtjes. En iedere dag van half negen tot vijf en die ene middag vrij kon je huiswerkles krijgen. Toen verschrikkelijk maar achteraf een zegen.
  Al die deskundigen van de afgelopen jaren moeten zich diep, diep schamen.

 4. Pasula says:

  Ik heb het gevoel dat elke 5-6 jaar allerlei vernieuwingen in het onderwijs plaatsvinden die ik allang niet meer volg. Daar zijn speciaal mensen voor aangenomen voor die taak. Alles verandert in de wereld, mensen hoeven geen topografie meer te stampen, in de pc is alles binnen handbereik. Ik ben het dan ook niet met je eens als je zegt dat we helemaal terug moeten naar vroeger, dat kan gewoonweg niet.

 5. Hannah says:

  De vraag is of als je het weer gaat veranderen het allemaal zoveel beter wordt. Over de kwaliteit overigens: grammatica gaat veel verder dan ik ooit gehad heb; wat mijn zoon aan biologie krijgt: een groot deel heb ik pas geleerd in het eerste jaar van mijn studie geneeskunde. Dus de stof die ze krijgen gaat dieper vind ik dan ik ooit heb gehad.

  Ik heb eindexamen gedaan in 7 vakken, mijn kinderen zullen in meer vakken eindexamen doen.

  Terug moeten naar vroeger zal niet gaan; maar misschien kunnen de goede dingen van vroeger meegenomen worden. Overigens wordt er nog wel topografie gestampt, maar dan op de basisschool.

 6. CiNNeR says:

  De Kamer scheen al in twee kampen uiteen te vallen na het rapport dus wat wordt weer polderen. Vind het wel te erg een discussie van extremen. Alsof elke docent heilig en al altijd heeft staan te protesteren tegen alle onderwijsvernieuwingen, kan ik het me genuanceerder herinneren. En mijn grondige gebrek aan bepaalde kennis toen ik ging studeren, werd toch voornamelijk veroorzaakt door docenten die wat anders aan hun hoofd hadden dan les geven. Neem wel aan dat de politiek de grootste boosdoener is maar niet de enige.

 7. Hanneke says:

  ik ben van voor de mammoet en ik roep al jaren, dat daar veel minder mis mee is, dan met de latere onderwijsvormen. We hadden veel en vaak les, nauwelijks tussenuren, zieke leraren werden in de regel vervangen en we hadden een brede opleiding, waar ik nog steeds prfijt van heb.
  Misschien moeten we daar dan maar weer naar terug? Of in ieder geval de goede dingen daarvan maar weer gaan toepassen?

 8. fialas says:

  @Hanneke :: tja, de narigheid is begonnen met Cals, met zijn mammoetwet.

 9. fialas says:

  @ CionneR :: die docenten waren dan ook zulthoofden. Zulthoofderigheid ws in.

 10. Marloes says:

  Ik roep het al sinds mijn eigen kinderen naar de lagere school gaan. De discipline die er vroeger was werkte, het stompzinnige tafeltjes opdreunen bracht resultaat, net als de geschiedeniscijfers.